Installatie Akeeba Backup Joomla Component Builder Workshop website.

Download het bestand JCBWorkshop_UNZIP_MIJ_EERST.zip en unzip deze. Hierin vind je twee bestanden:

 • LEESMIJ_EERST.txt
 • jcbworkshop.zip

Het jcbworkshop.zip bestand is de Akeeba Backup van de lokale jcbworkshop website waarin we met JCB gaan werken.

In deze website is geïnstalleerd:

 • Joomla 3.9.6
 • NL Taalbestamd 3.9.6
 • Akeeba Backup Core 6.4.2.1
 • Joomla Component Builder (JCB) 2.9.14 +
 • Regular Labs Extension Manager 7.4.2
 • Regular Labs Cache Cleaner 7.0.0
 • JCE editor 2.7.13.

Installatie instructies:

 1. Zorg dat je een lokale ontwikkelomgeving werkend hebt met Apache, PHP 7.2.x en MySQL/MariaDB server.
 2. De database gebruiker MOET een wachtwoord hebben om tussenstappen van de workshop te kunnen laden. Heb je een "database-root" gebruiker MET wachtwoord dan MAG je stap 3 overslaan en datbase laten creeren door joomla installatie
 3. Als je "database root gebruiker" geen wachtwoord heeft moet je handmatig een een lege database aanmaken met als naam "jcbworkshop" dat je gebruikt tijdens de installatie. Maak database encoding utf8mb4 en database collation utf8mb4_general_ci.
 4. Gebruik "jcbworkshop" voor databasenaam, database-gebruiker, database-wachtwoord, super-user en super-user wachtwoord. Dit maakt hulp tijdensworkshop gemakkelijk.
 5. Maak een website omgeving aan en een root map voor de lokale jcbworkshop website.
 6. Pak het jcbworkshop.zip bestand uit in de root map voor de lokale jcbworkshop website.
 7. Ga in je browser naar de URL van de lokale jcbworkshop website. Het Akeeba Backup Site Restoration Script (de installatie) start.
 8. Klik rechtsboven op Next.
 9. Vul in het vak Connection information de database gegevens in. Naam van de database is "jcbworkshop", WIJZIG DE DATABASE TABLE PREFIX NIET! De prefix moet 'y8ui4_' blijven. Klik dan rechtsboven op Next.De database wordt geladen. Klik op Next step.
 10. Selecteer checkbox in het vak Site Parameters onderaan op Override tmp en log paths.
 11. Selecteer checkbox in het vak rechts Server-specific configuration files op Replace mail .htaccess file with default.
 12. Vul in het vak rechtsonder Super User settings je eigen e-mailadres in en vul een eigen nieuw wachtwoord in. Gebruik jcbworkshop als wachtwoord en gebruiker, dat maakt het makkelijk tijdens de workshop
 13. Klik rechtsboven op Next.
 14. Klik in het vak Almost there! op de knop Remove the installation directory.
 15. Klik op Visit your sites's front-end.
 16. Je kunt dan naar de /administrator link gaan en inloggen met Gebruikersnaam jcbworkshop en het wachtwoord "jcbworkshop" dat je bij stap hebt ingevuld.

Je bent nu klaar om JCB te gebruiken!

In de website is standaard de TinyMCE editor actief. Maar ook de JCE editor is geïnstalleerd. Als jij liever met JCE werkt, pas dat dan aan in de algemene instellingen: Systeem > Algemene instellingen > Tabblad Site > Standaard tekstverwerker.

Let op

In de lokale website is JCB versie 2.9.14 geïnstalleerd. Er is inmiddels een nieuwere versie beschikbaar. Update JCB niet! Wij hebben de workshop ontwikkeld met JCB versie 2.9.14 en we hebben deze nog niet uitgebreid kunnen testen met de nieuwste versie van JCB.